Klachtenregeling

Wij hopen dat je tevreden bent over de zorg en ondersteuning die wij je bieden. Het kan gebeuren dat jij of je vertegenwoordiger toch niet tevreden zijn, dan willen wij hier graag met jullie over praten! We hopen samen met jou een oplossing te vinden voor hetgeen waar je ontevreden over bent. Je kunt hierbij ook hulp van een cliëntvertrouwenspersoon vragen.

Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen of je hebt hier geen behoefte aan, dan kun je, zonder onze tussenkomst, contact opnemen met Klachtenportaal Zorg (info@klachtenportaalzorg.nl) om een klacht in te dienen. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijke partij en voldoet aan de Wkkgz. Hier vind je de folder van Klachtenportaal Zorg.

Lees voor meer informatie onze klachtenregeling voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger(s):
Z009 Klachtenregeling voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger(s)

Van onze klachtenregeling hebben we ook een cliëntversie met picto’s gemaakt:
Z008 Klachten en complimenten – cliëntversie

Bij inschakeling van Klachtenportaal Zorg hanteren we aanvullend de klachtenregelingen, geschillenregelingen en de Algemene Voorwaarden van Klachtenportaal Zorg. Klik op de links hieronder:

Voor ouders en cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg volgens het vastgestelde reglement. Ook zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.