PGB

Wat is persoonsgebonden budget (PGB)?

Een PGB kunt u aanvragen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of echtgenoot/partner.
Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en afspraken maken over hoe en wanneer u de zorg ingevuld wilt hebben.

U kunt PGB aanvragen voor de volgende functies:
Ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en tijdelijk verblijf.

Hoe vraag je PGB aan?
Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB, dan kunt u contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ zal u verder informeren over de procedure.

PBG kan ook bij de gemeente wmo worden aangevraagd

Kijk op www.ciz.nl.