PGB en ZIN 2019-07-23T13:25:22+00:00

PGB en ZIN

Wat is persoonsgebonden budget (PGB)?

Een PGB kunt u aanvragen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of echtgenoot/partner.
Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en afspraken maken over hoe en wanneer u de zorg ingevuld wilt hebben.

U kunt PGB aanvragen voor de volgende functies:
Ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en tijdelijk verblijf.

Hoe vraag je PGB aan?
Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB, dan kunt u contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ zal u verder informeren over de procedure.

PBG kan ook bij de gemeente wmo worden aangevraagd

Kijk op www.ciz.nl.

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Woonvorm Care for You levert op het moment nog geen ZIN.
Zorg In Natura (ZIN) is de zorg die door een instelling wordt geleverd gebaseerd op een zorgprofiel. De organisatie die zorg levert, bepaalt in overleg met u welke zorg u krijgt en hoe u de zorg ontvangt. Ook regelt deze organisatie alle administratie rondom te geleverde zorg. In het besluit van het CIZ staat uw zorgprofiel beschreven.