Uitsluitingscriteria cliënten

Woonvorm Care for You vindt het erg belangrijk om de juiste passende zorg te leveren aan haar cliënten. Derhalve kan zorgvragers met een zeer specifieke zorgvraag en die specifiek gedrag vertonen, niet de gewenste zorg geboden worden. Om deze reden hanteert Woonvorm Care for You transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

  • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren
  • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
  • Die suïcidaal gedrag vertonen
  • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
  • Met psychoses
  • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep
  • Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
  • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.