Uitsluitingscriteria

Woonvorm Care for You vindt het erg belangrijk om de juiste passende zorg te leveren aan haar cliënten. Derhalve kan zorgvragers met een zeer specifieke zorgvraag en die specifiek gedrag vertonen, niet de gewenste zorg geboden worden. Om deze reden hanteert Woonvorm Care for You transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • Met een kalenderleeftijd onder de 8 jaar
 • Met een IQ boven de 65
 • Met verslavingsproblemen (actueel en/of in het verleden)
 • Met ernstige gedragsproblemen (zoals extreem agressief gedrag)
 • Als de zorgvraag en gewenste begeleiding onduidelijk blijft na een gewenningsperiode van maximaal 6 weken
 • Die vallen onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • Die suïcidaal gedrag vertonen
 • Die weigeren voorgeschreven medicatie te nemen
 • Met psychoses
 • Met zodanig seksueel ongewenst gedrag dat dit onveiligheid creëert voor de andere bewoners/cliënten
 • Die volledig doof zijn en uitsluitend gebruik maken van gebarentaal
 • Met een dusdanige visuele beperking dat Woonvorm Care for You aanpassingen zou moeten doen aan het gebouw