Wat doen wij?

Woonvorm Care for You

Bijna ieder kind vindt het leuk om ergens te gaan logeren, bij een vriendje, bij opa en oma, bij een oom of tante. Maar als je een beperking hebt, wordt het een stuk moeilijker. Niet iedereen is in staat hier goed mee om te gaan. Voor ouders is het dan ook lastig om hun kind aan anderen over te geven, wanneer ze er niet zeker van zijn dat het daar in vertrouwde handen is. Toch zouden zij erbij gebaat zijn als zij af en toe even op adem konden komen. Voor het kind kan het ook goed zijn om eens weg te zijn uit zijn eigen kleine wereldje en te leren wennen aan een andere omgeving.

Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking die bij hun ouders thuis wonen heeft biedt Woonvorm Care for You diverse logeermogelijkheden.

Het logeerhuis is bedoeld als opvang (doordeweeks, in het weekend en/of in de vakantieperiode) voor kinderen/jongeren met uiteenlopende zorgvragen. Het aantal malen dat een kind/jongere kan komen logeren, hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen en het persoonlijke budget van de cliënt. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met Woonvorm Care for You.

Tijdens hun verblijf worden de kinderen in vaste of wisselende groepen aangenaam en verantwoord beziggehouden en verzorgd, aansluitend bij de individuele behoeftes en mogelijkheden. Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten als wandelen, muziek maken, knutselen, spelen of uitstapjes ondernemen, wanneer de lichamelijke gesteldheid van de kinderen dat toestaat tenminste. Verder wordt alles gedaan wat ze thuis ook gewend zijn: slapen, eten, wassen en aankleden. Ook kunnen de logés gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen.

Juist de kleinschaligheid van het gezin kan vertrouwd aandoen voor het kind. Het betekent in ieder geval dat het steeds te maken krijgt met dezelfde personen. Voorwaarde is wel dat een van ouders van het logeer- of gastgezin beschikt over de ervaring en kennis die nodig zijn voor de begeleiding, verzorging of verpleging van het betreffende kind. In de zomerperiode is het beperkt mogelijk om een kind/jongere in een van de woonvoorzieningen op te vangen. Het kind maakt dan tijdelijk deel uit van de groep.

Contact met ouders

Als een kind voor het eerst komt logeren maken ouders kennis met de begeleiders en kunnen zij eventuele bijzonderheden doorspreken, zoals dieetvoorschriften, medicatie, bepaalde gedragskenmerken en dergelijke. Tijdens het verblijf van hun kind in het logeerhuis of logeergezin kunnen ouders te allen tijde bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat. Andersom stellen begeleiders het op prijs als ouders telefonisch bereikbaar zijn.

Voor veel ouders is het moeilijk de zorg voor hun kind aan anderen over te laten. Dat is natuurlijk goed te begrijpen. Daarom is het van groot belang dat er goed contact is tussen de begeleiders en de ouders. Begeleiders realiseren zich terdege dat zij slechts tijdelijk de zorg voor het kind overnemen.

Algemene informatie

Om gebruik te kunnen maken van de verschillende logeermogelijkheden is een indicatie Logeren noodzakelijk. Daarin staat het aantal logeernachten beschreven en de hoeveelheid en soort ondersteuning die een kind nodig heeft. Via MEE of het schoolmaatschappelijk werk kan deze indicatie aangevraagd worden (zie ook www.ciz.nl).