Visie en missie

Missie, visie en strategie

‘Wie je bent, wat je bent, hoe je bent, je bent van harte welkom bij Woonvorm Care for You’.

Missie

Wij (WCFY) ondersteunen onze cliënten met een warm en professioneel hart. Met als uitgangspunt dat wij dit samen doen, met de cliënt, de naasten van de cliënt en de professionals. Want alleen samen staan we sterk en kunnen we de beste zorg bieden!

Onze woonvorm is gericht op (jong)volwassenen en kinderen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, eventueel met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen. Middels de LACCS visie streven we naar alle LACCS waarden zo in te richten dat het leidt tot een goed leven van een ieder.

Visie

Bij WCFY staan wij voor:

 • Wij zijn trots op onze organisatie en onze dienstverlening
 • Wij zijn blij en trots op onze cliënten!
 • Wij staan ervoor iedereen een huis te bieden waar hij of zij zichzelf is
 • Wij zijn innovatief zowel op cliënt- als bedrijfsniveau
 • Wij geloven erin dat als we aandacht besteden aan alle LACCS waarden, wij het goede leven van de client kunnen waarmaken.
 • Wij doen het samen! Ontwikkelen en verbeteren van de zorg van onze cliënten doen wij samen met de cliënt, familie en andere zorgverlener of sectoren.

Wij zijn een professionele, maar toegankelijke organisatie met een persoonlijke benadering. Dit geldt voor onze cliënten, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen.

Strategie

 • Het creëren van een huiselijke-, veilige omgeving
 • Het bieden van de juiste professionele zorg, gebaseerd op de LACCS-visie
 • Zorg op maat en waarborgen van deze zorg
 • Bevorderen en behouden van zelfredzaamheid
 • Leveren van verantwoorde zorg
 • Behalen van maximale cliënttevredenheid.

Ter ondersteuning van onze missie, visie en strategie hebben wij een kwaliteitsmanagement systeem conform HKZ voor kleine organisaties, met als scope:

Begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, in de vorm van dagbesteding, logeren en/of woonvoorziening.

Kwaliteitsrapport

Klik op de volgende link om ons kwaliteitsrapport van 2020 in te zien: B014 Kwaliteitsrapport 2020