Wonen, dagbesteding en logeren

Wonen:

Wij bieden 24uurs zorg voor jong en jongvolwassenen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. Wij bieden begeleiding, ondersteuning in en bij dagelijkse leven.

Tevens bieden wij dagbesteding met verschillende mogelijkheden. Onze begeleiders begeleiden en ondersteunen bewoners bij het vinden van zekerheid en leef ritme.

Dagbesteding:

Dagbesteding bij woonvorm Care for You kent een groot aanbod van activiteiten. Iedereen kan zich op zijn/haar verder ontwikkelen.

Dagbesteding vindt voornamelijk plaatst in groepsverband, maar wel in kleine groepen. Zodoende is er genoeg aandacht voor iedereen. Dit houdt in dat iedereen een begeleidingsplan heeft. Op onze dagbesteding vinden de volgende activiteiten plaatst:

  • Houtbewerking
  • Knutselen
  • Dierverzorging
  • Groenvoorziening zoals tuinonderhoud
  • Huishoudelijke vaardigheden, zoals schoonmaken

Logeren:

Op onze locatie in Wildervank kan er 1 maal per 2 weken gelogeerd worden. Logeren kan een opstap zijn naar begeleid of zelfstandig wonen en kan rust en balans bieden in de thuissituatie.

Opgeven kan via info@woonvormcareforyou.nl of via telefoon :

Eerste telefoonnummer: 0598-713619
Tweede:  06-21896440